Futen records

Clubrecords             

FSR                           

FMR                           

Jongens & Heren Heren Heren 25 meter-bad
Meisjes & Dames Dames Heren 50 meter-bad
est. Jongens & Heren Estafettes Dames 25 meter-bad
est. Meisjes & Dames Open Water Dames 50 meter-bad
est. Gemengd   Estafettes
Open Water    Open Water
Masters NMK Medailles

Overige records

Kringrecords versie 31-12-2009 pdf (ook als excel bestand xls)

Criteria voor het vestigen van clubrecords

Algemeen

 1. Alleen de leden van AZ&PC De Futen kunnen clubrecords vestigen.

Leeftijdscategorieën

 1. De records lopen van 1 januari t/m 31 december. Elk nieuw kalenderjaar schuiven de leeftijdsgroepen dus een jaar op.
 2. Bij estafettes is de leeftijdsbepaling afhankelijk van de oudste persoon binnen de groep.
 3. Futen Senioren Records (FSR's) kunnen door alle zwemmers van 20 jaar en ouder gezwommen wordentijdens alle wedstrijden.
  -
 4. Futen Master Records (FMR's) kunnen alleen gezwommen worden door masterzwemmers (20 jaar of ouder) tijdens officiële master-wedstrijden.
 5. Een Masterzwemmer schuift in leeftijdscategorie op per 1 januari. De leeftijdscategorieën zijn steeds per 5 jaar: 20 t/m 29, 30 t/m 34, 35 t/m 39, enz.
 6. Bepalend voor de leeftijdsgroep van een estafetteteam is de som van de leeftijden van de ploegleden in hele jaren op 31 december van het lopende jaar. Leeftijdsgroepen voor estafettes zijn: 80 - 99 jaar, 100 - 119, 120 - 159, 160 - 199, 200 - 239, 240 - 279, 280 - 319, 320 - 359 en deze reeks vervolgen, indien noodzakelijk.
  -
 7. Open Water Records kunnen alleen gezwommen woden tijdens officiële Open Water wedstrijden.