Zwemles Amstelveen in Meerkamp

    

            

(English below)
 

Beste ouders, verzorgers,

 

AZ & PC DeFuten werkt nu samen met Moona Jebari van Zwemmaatjes. Zij geeft met haar team op woensdag de lessen tussen 17.30-19.30 uur in Zwembad De Meerkamp.

Hier vind je alle belangrijke informatie over hoe de lessen werken, de tijden, de kosten en hoe je je kunt inschrijven.

Tijden

Op de woensdag zijn er drie lesblokken van 40 minuten waarop de kinderen les krijgen. De indeling van de blokken wordt door Zwemmaatjes gemaakt en kan dus wisselen als het kind naar een ander groepje gaat. De tijdstippen van de blokken zijn:

-       woensdag 17.30-18.10

-       woensdag 18.10-18.50

-       woensdag 18.50-19.30

Kosten

 De kosten van de lessen zullen door De Futen worden geïncasseerd en zijn als volgt:

-       Er is een eenmalig inschrijfgeld van € 30,00

-       1e kwartaal 2023       : € 150,00

-       2e kwartaal 2023       : € 150,00

Daarnaast zijn er aparte kosten voor het behalen van de A-, B- en C-diploma's. 30 per diploma.

Lesmethode Zwemmaatjes

Zwemmaatjes geeft ook les volgens de NPZ/NRZ. Tijdens de lessen zijn er vier niveaus. Bij de overgang naar een volgend niveau krijgen de kinderen een tussentijds diploma voordat ze het A-diploma kunnen halen:

 -       Start vanaf 4 jaar

 -       Kikkerdiploma             : badje 1-2

 -       Vissendiploma            : badje 2-3

 -       Dolfijnendiploma        : badje 3-4 (Om het A-diploma te halen)

 

Daarna volgen het B- en C-diploma. 

 

De groepen bestaan uit ca. 8 leerlingen. Hierdoor houden wij het overzichtelijk, en het zwemrendement is hoger, met het voordeel dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. 

ZWEMSCORE

De zwemontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden in het leervolgsysteem ZWEMSCORE. Hiervoor krijgen jullie een inlog.

 

ZWEMSCORE geeft een duidelijk beeld over het tempo van leren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of leerlingen niet te lang over een niveau doen. Indien noodzakelijk vindt er een gesprek met de ouders/verzorgers plaats. Samen zal worden gekeken en bepaald wat haalbaar is voor de ouders/verzorgers en voor Zwemmaatjes/ De Futen.

 

Aanmelden

AZ & PC DeFuten en Zwemmaatjes kijken er naar uit om de kinderen les te geven.

Om u te registreren, vult u het registratiedocument in via dit Google-formulier: Inschrijfformulier ABC (google.com)

 

Zwemmaatjes en AZ&PC De Futen

************************************************

Dear parents, guardians,

 

AZ & PC DeFuten is partnering with Moona Jebari of Zwemmaatjes. She and her team will give the lessons between 5.30-7.30 pm at De Meerkamp Pool on Wednesdays.

Here you find all key information on how the lessons work, the times, the costs and how to register.

Times

On Wednesdays there are three 40 minutes lesson units for the children. Zwemmaatjes will place all children in one of the units. They will switch when a child reaches the next level. The three units will swim at the following times:

-       Wednesday 5.30-6.10 pm

-       Wednesday 6.10-6.50 pm

-       Wednesday 6.50-7.30 pm

Costs

The costs of the lessons will be paid to De Futen. The amounts are

-       aThere is a one-off registration fee of € 30,00:

-       1st quarter of 2023: € 150,00

-       2nd quarter of 2023: € 150,00

There are additional costs for getting A, B and C diplomas. € 30 per diploma.

The Zwemmaatjes method

The Zwemmaatjes lessons are in accordance with the Dutch NPZ/NRZ standards.

They are made up of four levels. When a child gets through to a next level, he or she will receive a certificate, until finally getting the A diploma:

-       Start from 4 years

-       Kikkerdiploma’           : level 1-2

-       ‘Vissendiploma’          : level 2-3

-       ‘Dolfijnendiploma’       : level 3-4 To get the A diploma.

 

After that the child will follow the lessons for the B and C diplomas.